ORAB Entreprenad

ORAB utför rör-, plåt- och maskinmontage för alla typer av industrier, inklusive kommuner och förvaltningar.

ORAB har huvudkontor i Gävle och produktionsenheter i Skellefteå, Gävle, Nyköping och Karlstad.

Ansvarig för webbplatsens innehåll
______________________
Tomas Eriksson, marknad
Tel: 026-140920
E-post: tomas.eriksson at orab-ab.se